Vệ tinh Ấn Độ bị bắn hạ tạo ra 400 mảnh vỡ đe dọa Trạm Vũ trụ ISS

Thế giới
NASA chỉ trích gay gắt vụ thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh của Ấn Độ vì tạo ra hàng trăm mảnh vỡ đe dọa Trạm Vũ trụ Quốc tế.