Việt Nam bước sang năm mới 2021

Thế giới
Việt Nam và Thái Lan đứng thứ 9 trong danh sách các quốc gia đón năm mới sớm nhất thế giới.
Xem thêm