Vòi rồng kép quét qua nhiều bang ở Mỹ

Thế giới
Giống những cỗ máy cắt cỏ, hơn chục vòi rồng tràn qua các bang Texas, Oklahoma và Kansas, trong đó có vòi rồng kép khổng lồ.