'Vũ khí' đất hiếm đáng sợ của Trung Quốc trong chiến tranh thương mại với Mỹ

Thế giới
Năm 2018, Trung Quốc sản xuất hơn nửa đất hiếm được tiêu thụ trên toàn cầu và là nguồn cung ứng 80% đất hiếm cho phía Mỹ.