Vũ khí trái phiếu của Trung Quốc trong thương chiến với Mỹ

Thế giới
Nếu chiến tranh thương mại kéo dài, Trung Quốc có thể ngừng mua hoặc bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ dù có thể gây thiệt hại cho chính mình.