Xem chú lợn một mình đối đầu cả hội đồ tể để cứu bạn

Thế giới
Thấy bạn mình bị đè xuống để chuẩn bị cắt tiết, một chú lợn ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã bất ngờ lao tới đe dọa, gầm gừ trước cả nhóm đồ tể để giải cứu đồng bọn. Tuy nhiên không rõ sau màn giải cứu kịch tính này, hai chú lợn có được nhóm đồ tể tha mạng hay không.

VIDEO MỚI NHẤT