Khổ luyện với Thiếu Lâm song chuỳ

Thể thao
Mỗi ngày, Shi Yanji - sư thầy ở Thiếu Lâm Tự, bò lên xuống các bậc thang để cải thiện sức mạnh nhưng cũng tập cả may vá như một phương pháp giúp bình tĩnh hữu hiệu.