Ba lần Từ Hiểu Đông hạ nhục võ thuật truyền thống Trung Quốc

Thể thao
Ở trận tỉ thí vào tối 18/5, thêm một cao thủ võ truyền thống Trung Quốc thất bại dưới tay Từ Hiểu Đông. Lần này là võ sư Lữ Cương của phái Vịnh Xuân.