DMCA.com Protection Status

Bí pháp của Bát quái chưởng

Thể thao
Môn võ lấy triết lý từ Kinh dịch, là môn quyền thuật bao hàm dưỡng sinh và kĩ kích (chiến đấu). Các võ sư tấn công theo tám hướng của bát quái.