Cận cảnh cây trầm hương quý hiếm tại Tiền Phong Golf Championship

Thể thao
Công ty Trầm Hương Khánh Hòa trao tặng báo Tiền Phong hai cây trầm quý hiếm, để đấu giá trong trong đêm Gala trao giải Tiền Phong Golf Championship 2018, nhằm gây quỹ hoạt động cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.
Xem thêm