Cận cảnh những thánh địa võ thuật của Trung Quốc

Thể thao
Thiếu Lâm Tự, Núi Võ Đang hay làng Trần Gia Câu được đánh giá là những lò đào tạo võ thuật hàng đầu Trung Quốc.
Xem thêm