Cao thủ Thiếu Lâm Tuyền Châu chạy trên mặt nước

Thể thao
Shi Liliang ở chùa Thiếu Lâm Tuyền Châu đã chạy trên cầu bằng ván ép mỏng trên mặt nước với chiều dài 30 m. Nhà sư đã khổ luyện kỹ năng này trong thời gian 15 năm.