CĐV Đà Nẵng đội nắng cổ vũ Olympic Việt Nam

Thể thao
Dù thời tiết nắng gắt nhưng CĐV Đà Nẵng vẫn hào hứng cổ vũ cho Olympic Việt Nam trong trận tranh tấm HCĐ lịch sử trước màn hình lớn ở Công viên Biển Đông.
Xem thêm