'Cuồng nhân MMA' Từ Hiểu Đông kiểm chứng thiết sa chưởng

Thể thao
Võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông mời một lực sĩ nặng 140kg và từng nhiều năm luyện thiết sa chưởng thử chặt gạch bằng lòng bàn tay.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT