Đại sư điểm huyệt tỉ thí với bại tướng của Từ Hiểu Đông

Thể thao
Chủ tịch Hiệp hội võ cổ truyền Trung Quốc, Khương Tuấn Hoa nói với Sohu rằng Lã Cương và cao thủ điểm huyệt Hoắc Yên Sơn sẽ thượng đài, nhân dịp đại hội võ thuật võ cổ truyền vào ngày 22/7.
Xem thêm