Gia đình thủ môn Tiến Dũng cổ vũ Olympic Việt Nam trên nhà sàn

Thể thao
Do ngôi nhà chính đang sửa, gia đình thủ môn Tiến Dũng đã di chuyển đồ đạc, tivi lên nhà sàn. Tối nay, người thân thủ thành Olympic Việt Nam sẽ tiếp lửa cho đội bóng tại đây.
Xem thêm