Hai pha knock-out được đề xuất hay nhất năm

Thể thao
Trang MMA Junkie chọn 2 pha kết thúc tại 2 sự kiện liên tiếp của CFFC hôm 29/10 và 30/10 vào danh sách những màn knock-out hay nhất năm.
Xem thêm