DMCA.com Protection Status

Hình ảnh đoàn Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 30

Thể thao
Kiếm thủ Vũ Thành An là người cầm cờ cho Đoàn thể thao Việt Nam khi diễu hành tại lễ khai mạc SEA Games 30. Đoàn Việt Nam tham dự kỳ Đại hội nay với 856 thành viên, tranh tài ở hơn 40 nội dung, hướng tới mục tiêu giành từ 65 đến 70 HCV, xếp ít nhất ở vị trí thứ 3 toàn đoàn.