Hình ảnh hậu trường xúc động trước và sau chiến tích lịch sử của Olymp

Thể thao
Cùng nhìn lại những hình ảnh hậu trường xúc động trước và sau chiến tích lịch sử của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018.