Hổ quyền Thiếu Lâm - môn võ của chúa sơn lâm

Thể thao
Yanshu, 21 tuổi, tập luyện hổ quyền tại Thiếu Lâm tự được 8 năm. Hàng ngày, anh luyện tập ngón tay với bao cát để có được sức mạnh như móng vuốt của hổ.