Môn võ được coi là thủy tổ của Taekwondo

Thể thao
Kỹ thuật trong môn Teakkyon rất đa dạng, bao gồm cả tay và kỹ thuật chân cũng như cùng khóa, ném và tấn công bằng đầu.
Xem thêm