Mục kích an ninh ở 'đại bản doanh' SEA Games 30

Thể thao
New Clark City là nơi đặt đại bản doanh của đoàn Thể thao Việt Nam và 10 nước Đông Nam Á tham dự SEA Games 30. Chính vì thế, an ninh ở đây được thắt chặt ở mức độ cao nhất với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát hùng hậu.