Nguồn gốc của Bạch Mi quyền

Thể thao
Bạch Mi quyền là tên của môn võ có nguồn gốc từ Nam Thiếu Lâm Phúc Kiến do Bạch Mi đạo nhân sáng lập sau khi ông ta rời bỏ Phật gia đi theo Đạo gia.