Nhà sư Thiếu Lâm luyện thiết đầu công như thế nào?

Thể thao
Thiết đầu công là một trong những tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, để luyện được bài võ này, các nhà sư phải tập luyện thế nào?
Xem thêm