Những pha ăn vạ thô thiển nhất năm 2016

Thể thao
Những pha ăn vạ là một phần không thể thiếu trong bóng đá. Dưới đây là tốp những pha bóng như thế trong năm 2016.
Xem thêm