Runner Nguyễn Thượng Việt: 'Ấn tượng với medal khắc tên chính chủ'

Thể thao
Lần đầu tiên tham dự Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong ở nội dung marathon, runner Nguyễn Thượng Việt (1989) đến từ Hà Nội, ấn tượng với công tác tổ chức của giải.