Thái Cực Quyền Trung Quốc: 'Đại sư' tự phong và dùng tiền mua thứ bậc

Thể thao
Người đứng đầu hội đồng Trần Thị gia tộc thẳng thắn: hiện nay những người gọi là “Thái Cực tông sư” phần lớn đều là tự phong.
Xem thêm