Thấy gì bên trong võ đường của Nam Huỳnh Đạo?

Thể thao
Với sự giới thiệu của hai cao thủ ẩn danh, nhóm phóng viên được đặc cách mời vào võ đường Nam Huỳnh Đạo, tại đình Nam Chơn, Quận I, TP HCM.
Xem thêm