Thề không bỏ cuộc, cựu binh Mỹ bò về đích giải Boston Marathon

Thể thao
Micah Herndon tham gia giải Boston Marathon lần thứ 123 vào ngày 15/4, để tưởng nhớ ba đồng đội hy sinh năm 2010 tại Afghanistan. Thế nên kể cả khi kiệt sức, anh vẫn quyết không bỏ cuộc...
Xem thêm