'Thiết thủ' trổ tài chặt viên gạch thành 4 mảnh

Thể thao
Chỉ với một đòn duy nhất, Zhang Shizu có thể dễ dàng chặt một viên gạch, thậm chí là cả một hòn đá vỡ làm đôi, làm bốn.
Xem thêm