Thiếu Lâm đoản côn - binh khí huyền thoại

Thể thao
Để luyện tập đoản côn Thiếu Lâm, các võ tăng tập trung phát triển lực tay bằng cách leo lên, xuống núi bằng tay không.