Túy quyền kiếm pháp có gì lạ?

Thể thao
Túy quyền loại hình nghệ thuật kết hợp giữa âm và dương, rượu tăng cường lòng can đảm giúp người luyện có sự uyển chuyển và mạnh mẽ.