DMCA.com Protection Status

Tuyển Thái Lan tập buổi đầu tiên ở Việt Nam trong phòng gym khách sạn

Thể thao
Tối 16/11, toàn đội Thái Lan sử dụng phòng gym của một khách sạn tại Hà Nội. Kế hoạch ban đầu của "Voi chiến" là tập ở Trung tâm Thể thao Viettel.