Tuyệt chiêu võ gà lưu truyền từ thời Tây Sơn Nguyễn Huệ

Thể thao
Các đòn thế của loài gà khi giao chiến đã tạo cảm hứng cho người xưa sáng tạo nên bài Hùng kê quyền, với các chiêu thức linh hoạt, nhẹ nhàng nhưng có thể chọc phá bất cứ một sơ hở nhỏ nào.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT