Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bắn tắt nến ở cự ly 10m

Thể thao
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có pha biểu diễn ngắm bắn làm tắt ngọn nến đang cháy từ khoảng cách 10 m.
Xem thêm