Thêm một phòng khám tư nhân bị “tố” làm giá trên bàn mổ

Video
Cách điều trị và những thủ thuật lạ đời tại một phòng khám tư trên đường Bà Triệu, Hà Nội.