Thi công tuyến đường đi bộ lát gỗ lim ven sông Hương

Video
Thành phố Huế đang thực hiện dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương với số tiền 6 triệu USD, trong đó có đường đi bộ ven bờ bằng gỗ lim.