Thí nghiệm vui với nam châm và pin

Video
Chỉ cần cục nam châm và viên pin kết hợp với một sợi dây đồng, giấy thiếc hay diêm, bạn có thể tạo ra những hình ảnh thú vị.