Thí sinh đạt 29,25 điểm vẫn trượt đại học vì ở thành phố

Video
Có thí sinh được tổng điểm tới 29,25 điểm nhưng vẫn trượt ĐH Y Hà Nội vì không có điểm cộng thêm nào do sống ở thành phố.

VIDEO MỚI NHẤT