Thị trấn lạnh -68 độ C

Video
Người dân Oymyakon không thể trồng trọt hay sử dụng hệ thống nước sinh hoạt thông thường vì trời quá lạnh.