Thị trấn 'ma' bỏ hoang hơn 1 thế kỷ được bán với giá triệu USD

Video
Thị trấn 'ma' nổi tiếng Cerro Gordo ở California, Mỹ đã được bán ở mức 1,4 triệu USD. Dù bị bỏ hoang hơn 1 thế kỷ, nhưng doanh nhân Brent Underwood đã nhìn ra những lợi nhuận tiềm năng của mảnh đất khô cằn này.