Thị trường 31/10: Hô biến đồ Trung Quốc thành hàng hiệu, cá hồi giá rẻ bán khắp chợ

Video
‘Hô biến' đồ Trung Quốc thành hàng hiệu bán giá cắt cổ. Đào rừng nở giữa thu, khách Hà thành đặt mua tới tấp. Nguồn gốc cá hồi siêu rẻ bán khắp chợ.