Thị trường ngày 19/10: Thu giữ 2,5 tấn cá hồi hết hạn, quà tặng 20/10 giảm giá đến 50%

Video
Siêu thị giảm giá, kích cầu tiêu dùng dịp 20/10. Thu giữ 2,5 tấn cá hồi hết hạn chuẩn bị tuồn ra thị trường. Hoa tiếp tục tăng giá sát ngày 20/10.