Thị trường ngày 26/9: Du lịch nội địa chạy đà khuyến mại hậu đại dịch lần 2

Video
Du lịch nội địa chạy đà khuyến mại hậu đại dịch lần hai. Đẩy mạnh tiêu thụ cá tra ở thị trường trong nước. Livestream bán xe sang, xế hộp cũ, mới đồng loạt hạ giá.