DMCA.com Protection Status

Thị trường ngày 29/11: Sắp thu thuế Youtuber, đặc sản hoa tiến vua gần 1 triệu đồng/kg

Video
Đặc sản hoa “tiến vua” gần 1 triệu đồng/kg. Ô tô nhập giá từ 400 triệu đồng/chiếc 'đổ xô' vào Việt Nam. Sắp truy thu thuế YouTuber.