Thiên nhiên kỳ quái: Tuyết rơi mùa hè ở Nga

Video
Tuyết rơi chất thành đống trên các con đường ở vùng Ural của Nga khi một trận bão tuyết tràn qua giữa tháng Bảy của mùa hè.
Xem thêm