Thiết bị bấm thang máy không cần chạm phòng dịch Covid-19

Video
Một công ty công nghệ ở thành phố An Huy, Trung Quốc đã tạo ra thiết bị chiếu hình ảnh vào không trung cho phép hiện lên các bút bấm các tầng của thang máy.