Thiết bị bay lập bản đồ gần 1,3 triệu m2 trong một tiếng

Video
Máy bay không người lái WingtraOne có thể cất cánh, hạ cánh thẳng đứng và được trang bị công nghệ lập bản đồ 3D.