Thiết bị cảm biến có thể in 3D trực tiếp trên da

Video
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Minnesota dùng máy in 3D, loại mực bạc đặc biệt và công nghệ mới để tạo ra thiết bị cảm biến tạm thời.