Thiết bị cảm biến có thể nhìn xuyên tường

Video
Một công ty Israel chế tạo thiết bị mới có khả năng nhận biết người, theo dõi chuyển động, thậm chí phát hiện dấu hiệu sống.

VIDEO MỚI NHẤT